ജെറ്റു വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നിലെ വെളുത്ത വരകള്‍ജെറ്റു വിമാനങ്ങള്‍ ആകാശത്ത് വരയ്ക്കുന്ന വെളുത്ത വരകള്‍ കണ്ടിട്ടില്ലേ..?  ഇത് ജെറ്റ് എന്‍ജിന്‍ പുറത്തു വിടുന്ന പുകയാണെന്ന് ചിലരെന്‍കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കാന്‍ ഇടയുണ്ട്.   എന്നാല്‍ ഇത് എന്‍ജിന്‍ പുറത്ത് വിടുന്ന പുകയല്ല.   ജെറ്റ് എന്‍ജിനകത്ത് ഇന്ധനം കത്തുമ്പോള്‍ ഇന്ധനത്തിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജനും വായുവിലെ ഓക്സിജനുമായി ചേര്‍ന്ന് നീരാവി രൂപം കൊള്ളുന്നു.  ഈ നീരാവി പുറം തള്ളപ്പെടുമ്പോള്‍ വെളുത്ത വരയുടെ രൂപത്തില്‍ മേഘങ്ങള്‍ രൂപം കൊള്ളുന്നു.  ഇതാണ് നാം കാണുന്ന വെളുത്ത വരകള്‍.  വായു ഈര്‍പ്പമുള്ളതാണെന്‍കില്‍ ഈ വര കുറെ നേരം തങ്ങി നില്ക്കും..  

No comments: