Class Test Physics Standard 10Class Test Physics Standard 10 Score 20
1. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയ്ക്ക് സമാനമായ കെല്‍വിന്‍ സ്കെയിലിലെ താപനില കണക്കാക്കുക (2)
    a). 370C b). 860F
    2). 5 kg മാസുള്ള ഒരു ഖരവസ്തുവിനെ ചൂടാക്കിയപ്പോള്‍ ലഭിച്ച അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രാഫ് തന്നിരിക്കുന്നു. ഗ്രാഫ് വിശകലനം ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക.

    a) AB യില്‍ വസ്തുവിന്റെ അവസ്ഥ എന്ത്? (½)
    b) CDയില്‍ വസ്തുവിന്റെ അവസ്ഥ എന്ത്? (½)
    c) വസ്തുവിന്റെ ദ്രവണാങ്കം എത്ര? (½)
    d) അവസ്ഥാപരിവര്‍ത്തനത്തിനെടുക്കുന്ന സമയം എത്ര? (½)
    e) ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനാവശ്യമായ ആകെ താപത്തിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കുക.
    (ഖര വസ്തുവിന്റെ വിശിഷ്ടതാപധാരിത 2900 J/kgK , ദ്രാവക വസ്തുവിന്റെ വിശിഷ്ടതാപധാരിത 2100 J/KgK, വസ്തുവിന്റെ ദ്രവീകരണലീനതാപം 200 X 103 J/kg ) (3)

   1. താഴെ പറയുന്നവയുടെ കാരണം കണ്ടെത്തുക. (3)
    a). ആവിയില്‍ പാകം ചെയ്യുന്ന ആഹാരസാധനങ്ങള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ വേവുന്നു.
    b). മണ്‍കൂജകളില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ജലം നന്നായി തണുത്തിരിക്കുന്നു.
    c). അന്തരീക്ഷതാപനിലയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ശരീരതാപനിലയെ പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കുന്നില്ല.
   2. ഒരു വൈദ്യുത ഉപകരണം ഒരു സെക്കന്റ് കൊണ്ട് 1000 J ഊര്‍ജം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
    a). ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ പവര്‍ എത്രയാണ്? (1)
    b). ഈ ഉപകരണം രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ എത്ര യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ചെലവാകും? (1)
    c). ഇത്രയും യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ചെലവാകാന്‍ ഒരു 230 V, 100 W ബള്‍ബ് എത്ര മണിക്കൂര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കണം.? (2)
   3. പവര്‍ ഹൗസുകളില്‍ നിന്നും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി വോള്‍ട്ടേജ് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചാണ് ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്.
    a). പവര്‍ സ്റ്റേഷനില്‍ വൈദ്യുതി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര വോള്‍ട്ടേജിലാണ്? (1)
    b). ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കമ്പികളിലൂടെ പ്രേഷണം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ത്? (1)
    c). ഉയര്‍ന്ന വോള്‍ട്ടേജില്‍ വൈദ്യുതി പ്രേഷണം ചെയ്താല്‍ ഈ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? (1)
   4. ഒരു വിതരണ ട്രാന്‍സ് ഫോമറില്‍ നിന്നുള്ള A,B,C,D എന്നീ നാലു ചാലകമ്പികളും അവയ്ക്കിടയിലെ പൊട്ടന്‍ഷ്യല്‍ വ്യത്യാസവും തന്നിരിക്കുന്നു.

    a). ഈ ലൈനുകള്‍ ഏതെന്ന് (ഫേസ്, ന്യൂട്രല്‍...) കണ്ടെത്തി എഴുതുക. (2)
    b). ഇവയിലേതൊക്കെ ലൈനുകളാണ് ഒരു ഗാര്‍ഹിക സെര്‍ക്കീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടത്? (1)
പൊരിച്ച ഐസ് ക്രീമിലെ ഫിസിക്സ് എന്താണ് ?

പൊരിച്ച ഐസ് ക്രീമിലെ ഫിസിക്സ് എന്താണ് ?
*************************************************************
ഗ്രാമപ്രദേശത്തെ ഒരു ഹൈസ്കൂള്‍
പത്താം ക്ല്ലാസ് സി ഡിവിഷനില്‍ കാലത്ത് ഒന്നാമത്തെ പിരീഡ്
അത് ഫിസിക്സ് മാഷിന്റേതായിരുന്നു
മാഷിന്റെ ക്ലാസിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് .
എന്നു വെച്ചാല്‍ പിരീഡിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മിനിട്ട് മാഷ് സീറോ അവര്‍ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചീട്ടുണ്ട്
അതില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് എന്ത് ചോദ്യവും ചോദിക്കാം
വിഷയം ഫിസിക്സ് ആയതിനാല്‍ പലപ്പോഴും കുട്ടികള്‍ ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിത്യജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കാറു പതിവ്
ആയതിനാല്‍ …......................
അന്നേദിവസം
പിരീഡിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ മാഷ് സീറോ അവര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്തിങ്കല്‍ …...........
സ്ക്കൂളില്‍ എന്നും സെന്റോഫിന് ബിരിയാണി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വാസൂട്ടന്റെ മകനായ വാസില്‍ എണീറ്റുനിന്നു
അവന്‍ എണീറ്റുനിന്നാല്‍ എല്ലാവരും ചിരിക്കാറാണ് പതിവ്
( പണ്ടൊരിക്കല്‍ അവന്‍ പപ്പടം എന്തിനാണ് വെളിച്ചെണ്ണയില്‍ വറുക്കുന്നത് അതിനു പകരം വെള്ളത്തില്‍ വറുത്തുകൂടെ എന്ന ചോദ്യം സ്കൂളില്‍ മാത്രമല്ല നാട്ടില്‍ തന്നെ ഹിറ്റായിരുന്നു . മിക്ക കല്യാണത്തലേന്നു കളിലും പ്രസ്തുത ചോദ്യം പപ്പടം വറുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു )
അന്നും അതുപോലെ സംഭവിച്ചു ; എല്ലാവരും ചിരിച്ചു !
മാഷ് അത് കാര്യമാക്കാതെ വാസിലിനെ പ്രോത്സാ‍ഹിപ്പിച്ചു
അവനും സഹപാഠികളുടെ പ്രതികരണം കണക്കിലെ ടുക്കാതെ ഗൌരവത്തില്‍ പറഞ്ഞു
മാഷേ പൊരിച്ച ഐസ് ക്രീമിലെ ഫിസിക്സ് എന്താണ് ? “
ക്ലാസ് ഒന്നടക്കം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചും
അതും കൂടിയായപ്പോള്‍ അവന്‍ ചൂടായി
ഈ ക്ലാസില്‍ ആരെങ്കിലും പൊരിച്ച ഐസ് ക്രീം തിന്നീട്ടുണ്ടോ . എന്നീട്ട് പറയ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളോക്കെ ”
ക്ലാസ് നിശ്ശബ്ദമായി
തുടര്‍ന്നും വാസില്‍ വെടിപൊട്ടിച്ചും
പൊരിച്ച ഐസ് ക്രിം മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണോ ? ”
അവന്‍ സീറ്റില്‍ സ്വസ്തമായി ഇരുന്നു
മാഷ് തന്റെ കഷണ്ടി ‌ത്തലയില്‍ രണ്ടു വട്ടം തലോടി , താടി രണ്ടു പ്രാവശ്യം താഴേക്ക് ഉഴിഞ്ഞു.
ഇത് കണ്ടാല്‍ കുട്ടികള്‍ക്കറിയാം മാഷ് കഠിനമായ മാനസിക വ്യായാമത്തിലാണെന്ന് . അതിനാല്‍ കുട്ടികള്‍ എല്ലാ വരും കാത്തിരുന്നു
മൂന്ന് മിനിട്ട് കഴിഞ്ഞതിനാല്‍ സീറോ അവര്‍ കഴിഞ്ഞതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു
ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അടുത്ത ദിവസം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാഷ് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് നീങ്ങി

വാല്‍ക്കഷണം :

എന്നാണ് പൊരിച്ച ഐസ് ക്രീം കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നാണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്ത വിവരണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഐസ്ക്രീം സൺഡേ അവതരിപ്പിച്ച 1893 ലെ ചിക്കാഗോ വേൾഡ് ഫെയറിലാണ് ഇത് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് ഒരു വാദം . 1894 ലെ ഒരു ഫിലാഡെൽഫിയൻ കമ്പനിയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് മറ്റൊരു വാദം . 1960 കളിൽ ജപ്പാനിലെ ടെംമ്പുറ റസ്റ്റോറന്റുകളാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് മൂന്നാമതൊരുവാദം

ഐസ്ക്രീം ബ്രഡ്ഡ് പൊടിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡെസെർട്ടാണ് പൊരിച്ച ഐസ്ക്രിം. തണുത്ത് ഐസ്ക്രീമിന്റെ ചുറ്റും ബ്രഡ്ഡിന്റെ ഒരു പൊരിഞ്ഞ കവചമുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പുറം ചൂടായിരിക്കുമെങ്കിലും അകത്തുള്ള ഐസ്ക്രീം തണുത്തുതന്നെയിരിക്കും.

കേരളത്തില്‍ പൊരിച്ച ഐസ് ക്രീം
***************************************
എന്നാല്‍ കേരളത്തില്‍ ഇത് പലരീതിയില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് . വളരെ കനം കുറച്ച് പരത്തിയ മാവ് ( അരിപ്പൊടിയോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലുമോ ആവാം ) ചതുരാകൃതിയില്‍ മുറിച്ചെടുക്കുന്നു . വളരെ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിലുള്ള ഐസ്‌ക്രിം അതില്‍ നിശ്ചിത അളവില്‍ അഥവാ ഒരു കോഴിമുട്ട വലുപ്പത്തില്‍ വെക്കുന്നു . പ്രസ്തുത ഐസ് ക്രീമിന ചതുരാകൃതിയില്‍ പരത്തിയതുകൊണ്ട് പൊതിയുന്നു . അതിനുശേഷം ഒരു പാത്രത്തില്‍ ഉടച്ചുവെച്ചീട്ടുള്ള കോഴിമുട്ടയില്‍ മുക്കുന്നു . തുടന്ന് മറ്റൊരു പാത്രത്തില്‍ വെച്ചീട്ടുള്ള നാളികേരം ചിരകിയതില്‍ ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നു . അപ്പോള്‍ നാളികേരം അതിനു ചുറ്റും പറ്റിപ്പിടിച്ചീട്ടുണ്ടായിരിക്കും . ഉടനെത്തന്നെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചീട്ടൂള്ള പാത്രത്തിലെ തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കുന്നു . എണ്ണയില്‍ ഇട്ട് മൊരിഞ്ഞ ഉടനെതന്നെ എടുക്കണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധവേണം . അങ്ങനെ പൊരിച്ച ഐസ് ക്രീം റെഡിയായി . ഐസ് ക്രിം പാത്രത്തില്‍ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ തുടന്നുള്ള പ്രക്രിയകളെല്ലാം വളരെ വേഗത്തില്‍ വേണമെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്

പൊരിച്ച ഐസ് ക്രീമില ഫിസിക്സ്
**********************************************
താഴ്‌ന്ന നിലയിലാണ് ഐസ് ക്രീമിന്റെ ഊഷ്മാവ് എന്നതിനാല്‍ അത് പെട്ടെന്ന് ഉരുകുകയില്ല . തുടന്ന് അതിനു ചുറ്റും രൂപപ്പെടുന്ന കവചം ചൂടായശേഷം താപത്തെ പെട്ടെന്ന് അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടുകയുമില്ല .

പൊരിച്ച ഐസ് ക്രീമും ആരോഗ്യവും

മനുഷ്യന്റെ ശാരീരിക ആരോഗ്യവുമായി ചിന്തിക്കയാണെങ്കില്‍ ഈ ഭക്ഷണം ആമാശയത്തിന നല്ലതല്ല . വ്യത്യസ്ത ഊഷ്മാവിലുള്ള ഭക്ഷണം ചെല്ലുന്നത് ആമാശയത്തിന് ദോഷകരമാണ് . ഐസ് ക്രിം തന്നെ ആമായശത്തിന് ദോഷകരമാണെന്നിരിക്കെ അതിന്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റ് അറ്റാച്ച്മെന്റിന്റെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ ?

10th 2 units - Class Test

Unit Test – Physics Standard 10
  1. A wave formed in 4 second is given below. Analyse it and answer the following questions-
  a) What is the amplitude of this wave? (1)
  b) What is its frequency? (1)
  c) What is the wavelength of this wave? (1)
  d) Find out the velocity? (2)

  2.
  1. One of the string of a guitar has a natural frequency 312 Hz. When a tuning fork of natural frequency 400 Hz is excited and placed near the guitar, the string vibrates.
   a. In which name the vibration of the string is known? (1)
   b. What will be the frequency of the string at this time? (1)
   c. Do there any chance to have resonance here? Justify. (1)

  3. Join A, B, C suitably (3)
       A                                                        B                                         C
  a. Alloy of Lead & Tin                    Electric Iron                                High Resistivity
  b. Tungsten                                      Safety Fuse                                High Melting Point
  c. Nichrome                                     Incandescent Lamp                    Low Melting Point

  4. Fill the blanks suitably (3)
  a. In a discharge lamp Hydrogen : Blue ; Chlorine : __________
  b. Ohm's Law : V= IR, Joule's Law : ___________
  c. Power : W ; Heat :____________

5.

a. Find out the resistance of the filaments of each lamp. Which has less resistance? (2)
  b. Find out the Heat produced in the Lamp B in 10 minutes (2)
   1. c. Find out the heat produced in the Lamp B in 10 minutes,if it works in 125 V? (2)


wave motion


   1. A tuning fork has a frequency 256 Hz. When it is excited and placed on a table, the table vibrates.
   a. In which name the vibration of the table is known? (1)
   b. What will be the frequency of the table at this time? (1)
   c. Does there is any chance to have resonance here? Justify. (1)
 1. A wave formed in 0.2 second is given below. Analyse it and answer the following questions-
a) What is the wavelength of this wave? (1)

b) Find out the frequency of the wave? (1)
c) Find out the velocity? (2)

    3. If a sound is produced in a closed room of 4 m length and breadth, the sound get boomed and not clear.
    a) what is the name of this phenomenon ? (1)
    b) Does there is any chance to have echo here ? Justify?(1)

    4. Write any two things which is done in the Cinema Theatre to reduce the sound problem?

ExpEYES


ഫീനിക്സ് (ഫീനിക്സ് വിത്ത് ഹോം-മേഡ് എക്വിപ്മെന്റ് & ഇന്നൊവേറ്റീവ് എക്സ്പിരിമെന്റ്സ് പ്രോജക്ട്, ഭാരത സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ ശാസ്ത്രപഠനത്തിന്റെ വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് 2004 - ല്‍ ആരംഭിച്ചു. ഈ പ്രോജക്ടിനു കീഴിലുള്ള രണ്ട് പ്രധാന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചെലവ് കുറഞ്ഞ ലബോറട്ടറി ഉപകരണങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കലും അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കലുമാണ്.

മുന്‍പ് പുറത്തിറക്കിയ എസ്പ് ഐസിന്റെ ഒരു പുതിയ മാതൃകയാണ് എക്സ്പ് ഐസ് ജുനിയര്‍. ഹൈസ്ക്കുള്‍ ക്ല്ലാസുകള്‍ക്കും അതിനു മുകളിലുമുള്ളവര്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയില്‍ സൂക്ഷ്മ പഠനത്തിലൂടെ അറിവ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഡിസൈന്‍ ലളിതവും വഴക്കമുള്ളതും പരുക്കനായതും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായി ഉത്തമമാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങള്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തികള്‍ക്ക് ഇതിന്റെ കുറഞ്ഞ വില താങ്ങാനാവുന്നതാണ്. ബെല്ലടിക്കുമ്പോള്‍ അടയ്ക്കുന്ന നാല് ചുവരുകളുള്ള ലബോറട്ടറിയിലല്ലാതെ പുറത്ത് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പരീക്ഷണം നടത്താന്‍ കിയുന്നു എന്നതാണ് വലിയ നേട്ടം.

ഹാര്‍ഡ് വെയര്‍ ഡിസൈന്‍ സ്വതന്ത്രവും റോയല്‍റ്റി മുക്തവുമാണ്. ജി.എന്‍.യു ജനറല്‍ പബ്ല്ലിക് ലൈസന്‍സിനു കീഴിലാണ് ഈ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ പുരോഗതി, ഉപയോകത്യ സമൂഹത്തിന്റെയും ഐ.യു..സി - യുടെ പുറമെയുള്ള മറ്റനേകം വ്യക്തികളുടെയും സജീവ പങ്കാളിത്തവും സംഭാവനയും കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്,കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്

htp://expeyes.in

ഇന്റര്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്ററിന്റെ ഫീനിക്സ് പ്രോജക്ടില്‍ നിന്നുള്ളത്.
(യു.ജി.സി - യുടെ ഒരു റിസര്‍ച്ച് സെന്റര്‍)
ന്യൂ ഡല്‍ഹി 110067


അന്താരാഷ്ട്ര സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ കേന്ദ്രത്തിന്റെ (.സി.ഫോസ്) സഹായത്തോടു കൂടിയത്.
.സി.ഫോസ്
8- നില, തേജസ്വിനി, ടെക്നോപാര്‍ക്ക്,
തിരുവനന്തപുരം - 698851


SSLC-2016 Result Analysing Software by Pramod Moorthy Sir

പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തിസാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ പരീക്ഷാഫല വിശകലന സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഇതോടോപ്പം കൊടുക്കുന്നു. അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക

SSLC Result Analyser A comprehensive result analysing application ഓപ്പണ്‍ ഓഫീസ് or ലിബ്രെ ഓഫീസ് എന്നീ ലിനക്സ് ഓഫീസ് സ്യൂട്ടുകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു അപ്ലികേഷന്‍ ആണ് ഇത്. SSLC ഫലം സമഗ്രമായി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായാണ് ഇത് രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉബുണ്ടുവിന്റെ എല്ലാ വേര്‍ഷനുകളിലും ഇത് പ്രവര്‍ത്തിക്കും.(Windows ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയില്ല).

 SSLC ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷം , NIC യുടെ വെബ് സൈറ്റില്‍ നിന്നും (http://keralaresults.nic.in/sslcdob2015/sslc.htm) നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ റിസല്‍ട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുക. ഈ വിവരങ്ങള്‍ ഈ അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പെയ്സ്റ്റ് ചെയ്ത് confirm ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാല്‍ ഈ അപ്ലിക്കേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാകും. പിന്നീട് അനുയോജ്യമായ ബട്ടണുകളില്‍ ക്ലിക്കി ആവശ്യമായ അവലോകനവും അപഗ്രഥനവും നടത്താവുന്നതാണ്.

First important thing to do : SSLC_Result_Analyser_2016_by_TSNMHSKK.ots എന്ന ഫയല്‍ open ചെയ്ത് ഇഷ്ടമുള്ള പേരില്‍ .ods ഫോര്‍മാറ്റില്‍ Save As ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ മാക്രോ സെറ്റിങ്ങ് സജീവമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി Tools – Options – Security – Macro security – Medium എന്ന ക്രമത്തില്‍ ക്ലിക്കി OK ബട്ടുണകള്‍ കൊടുത്ത് അപ്ലികേഷന്‍ close ചെയ്ത് വീണ്ടും തുറക്കുക. അപ്പോള്‍ കാണുന്ന ഡയലോഗില്‍ Enable Macro എന്ന ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്കുക. Screen shot കള്‍ help ഫയലില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും ചെയ്ത് close & open ചെയ്യുന്നതോടെ താഴെ കാണുന്ന ഡയലോഗ് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. Enable Macros ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ അപ്ലികേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാകുന്നു. (http://keralaresults.nic.in/sslcdob2015/sslc.htm) എന്ന സൈറ്റില്‍ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ റിസല്‍ട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുവാന്‍ മെയിന്‍ ഷീറ്റില്‍ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്കുക. സൈറ്റ് തുറന്നുവരും (net connection ഉറപ്പുവരുത്തുക). ഈ data copy ചെയ്ത് മെയിന്‍ ഷീറ്റിലെ (Sheet1) “Click here to paste the SSLC result data” എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്കുക. ഇപ്പോള്‍ തുറന്നുവരുന്ന ഷീറ്റില്‍ (Sheet2) “A2” എന്ന കള്ളിയില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് paste ചെയ്യുക. Div, Sex, Flan ഇവ സൈറ്റില്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍, A-List ന്റെ ഫയലില്‍ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് അതാതു കള്ളികളില്‍ paste ചെയ്യുക. Sheet1 എന്ന ടാബില്‍ ക്ലിക്കി മെയിന്‍ ഷീറ്റിലേക്ക് വരിക. ചിത്രത്തില്‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, Confirm the Data എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്കുക. എനി മറ്റു ബട്ടണുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങളുടെ pdf report കള്‍ ദൃശ്യമാക്കാം.

1. List of EHS (യോഗ്യത നേടിയവരുടെ പട്ടിക)

2. List of NHS ( അയോഗ്യരായവരുടെ പട്ടിക )

3. Detailed grade details ( മുഴുവന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും ഗ്രേഡും വിഷയവും തിരിച്ചുള്ള പട്ടിക)

 4. Division wise result

5. First Language wise result

 6. Individual Result

7. Division wise grade details (ഡിവിഷന്‍ തിരിച്ചുള്ള ഗ്രേഡ് പട്ടിക )

 8. All student grade table ( ഓരോകുട്ടിയും നേടിയ ഗ്രേഡുകളുടെപട്ടിക )

9. Sex wise result (ആണ്‍/പെണ്‍ തിരിച്ചുള്ള പട്ടിക)

10. Number of grades (ഒരു പ്രത്യക ഗ്രേഡ് ഒരു പ്രത്യേക എണ്ണം ലഭിച്ച കുട്ടികളുടെ പട്ടിക eg : 10 A+ ലഭിച്ചവരുടെ പട്ടിക or 2 E ലഭിച്ചവരുടെ പട്ടിക etc...) A+, B+, C+, D+ ഇവയെ യഥാക്രമം Ap, Bp, Cp, Dp എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

 11. കാറ്റഗറി വൈസ് (SC/ST/OBC/OEC/GENARAL/OTHERS)

12. Category - sex- wise Grade Table

By : Pramod Moorthy

TSNMHS Kundurkunnu Cherpulassery

 Mannarkkad PALAKKAD mb : 9496352140

 സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഇവിടെ

sslc-2016_Result Analyser 


9th Standard Annual Exam - Answer Key

1. Galvanometer       (1)
2. 0                            (1)
3. Fig 3                      (1)
4. 0, It is attracted by all parts (2)
5.a. cde (1)
   b. Law of conservation of momentum (1)
6. aFig 2    (1)
    b. Fig 3     (1)
7.a. Intensity increases (1)
   b. Effective resistance decreases so current increases.(1)
8. a. Electrical Energy to Mechanical Energy   (1)
    b. Electrical Energy to Heat Energy               (1)
9. Draw the figure (2)
10.  The mass at the bottom increases. So the Centre of gravity lowered. It  will        become more stable       (2)
 11.a. Ammeter reading decreases (1)
      b. Temperature decreases Resistance decreases. so current increases ammeter reading increases(2)
12. a. Myopia   (1)
b. Eye sphere is large
 Power of the lens is more (2)
c. Using concave lens of suitable focal length (1)

13.a. The current carrying conducter experience a magnetic field around it.(2)
     b. It deflects more (1)
     c. Change the direction of the current(1)

14 a. Voltmeter and ammeter connections are changed. Add a switch in the circuit (2)
   b. rheostat to vary the current by varying resistance. Ammeter to know the current and voltmeter to measure the voltage. (2)
15. a. Fig 4. It is thick soft iron core. (2)
      b. Electrci bell, Electromagnetic relay,   (2)

16. a 100 (1)
      b. I = V/R 20/100 = .2 A  (2)
      c.decreases   (1)

16B a. 1/R = 1/4 + 1/6 +1/12 = 6/12
           R = 12/6 = 2 ohm     (2)
      b. I = V/R = 8/4 = 2 A (2)

ശാസ്ത്ര പരിപാടികള്‍

അവധിക്കാല ശാസ്ത്ര പ്രവ്യത്തി പരിചയ ക്‌ളാസുകള്‍

കേരള സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയം , സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി ഏപ്രില്‍ - മെയ് മാസങ്ങളില്‍ ജൂനിയര്‍, സീനയര്‍ വിഭാഗങ്ങളിലായി അവധിക്കാല ശാസ്ത്രക്ലാസുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും. അപേക്ഷാ ഫോം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി മാര്‍ച്ച് 19. സ്‌ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റിനായി മാര്‍ച്ച് 11 മുതല്‍ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയം വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നും അപേക്ഷാ ഫോം സൗജന്യമായി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് മ്യൂസിയം ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഫോണ്‍ 0471 -2306024, 2306025 വെബ്‌സൈറ്റ് www.kstmuseum.com


വിക്‌ടേഴ്‌സില്‍ തത്സമയം പത്താം ക്ലാസ് വിക്‌ടേഴ്‌സ് ചാനലില്‍

എസ്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സംശയനിവാരണം നടത്താനുള്ള ലൈവ് ഫോണ്‍-ഇന്‍ പരിപാടി തത്സമയം പത്താം ക്ലാസില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറു മുതല്‍ എട്ടു വരെ ഗണിതശാസ്ത്രം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.18004259877 എന്ന ടോള്‍ ഫ്രീനമ്പറില്‍ വിളിച്ച് സംശയനിവാരണം നടത്താം പുനഃസംപ്രേഷണം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 06.30 മുതല്‍ 08.30 വരെ


സയന്‍സ് എക്‌സിബിഷന്‍ ട്രെയിന്‍: മാര്‍ച്ച് 17 ന് ചങ്ങനാശേരിയില്‍ 22 ന് പാലക്കാട്

സ്‌പെഷ്യല്‍ സയന്‍സ് എക്‌സിബിഷന്‍ ട്രെയിന്‍ മാര്‍ച്ച് 17 മുതല്‍ 20 വരെ ചങ്ങനാശേരിയിലും 22, 23 തീയതികളില്‍ പാലക്കാട് റെയില്‍വെ സ്റ്റേഷനിലും പ്രദര്‍ശനം സംഘടിപ്പിക്കും. രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിവരെ സൗജന്യമായി പൊതു ജനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രദര്‍ശനം കാണാം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സംബന്ധിച്ച അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുളള എക്‌സിബിഷന്‍ പ്രധാനമായും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയും അദ്ധ്യാപകരെയും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുളളത്. 2015 ഒക്ടോബറില്‍ ആരംഭിച്ച പ്രദര്‍ശനം 64 സ്റ്റേഷനുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മെയ് ഏഴിന് അവസാനിക്കും. 19800 കിലോമീറ്റര്‍ പിന്നിടുന്ന ഈ പ്രദര്‍ശനം 16 എസി കോച്ചുകളിലായാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുളളത്. മാര്‍ച്ച് 25 മുതല്‍ 28 വരെ മംഗലാപുരത്തും മാര്‍ച്ച് 30 മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ രണ്ടു വരെ അശോകപുരത്തും നാല്, അഞ്ച് തീയതികളില്‍ ഹോസ്‌പെറ്റ് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലും പ്രദര്‍ശനം നടത്തും. കേന്ദ്രശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പാണ് പ്രദര്‍ശനം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുളളത്. വിശദാംശം www.sciencexpress.in ല്‍ ലഭിക്കും.


സര്‍വകലാശാലയില്‍ വ്യക്തിത്വവികസന ക്ലാസ്

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാലാ ഗാന്ധിയന്‍ ചെയറിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, പ്ലസ്ടു വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി ഏപ്രില്‍ നാല് മുതല്‍ 16 വരെ വ്യക്തിത്വവികസന ക്ലാസ് നടത്തുന്നു. കല, സാഹിത്യം, ചിത്രകല, പ്രസംഗം, കൃഷി, നാട്ടറിവുകള്‍, പരിസ്ഥിതി, കായിക വിനോദങ്ങള്‍, ആരോഗ്യം, ഭക്ഷണം, കൗമാരക്കാരുടെ മനഃശാസ്ത്രം, കരിയര്‍ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ വിദഗ്ധര്‍ ക്ലാസുകള്‍ നയിക്കും. പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് സര്‍വകലാശാലാ ബൊട്ടാണിക്കല്‍ ഗാര്‍ഡന്‍, ലൈബ്രറി, എഡ്യൂക്കേഷന്‍ മള്‍ട്ടീമീഡിയ റിസര്‍ച്ച് സെന്റര്‍, വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം എന്നിവ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിനും അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോണ്‍: 0494 2400350, 9895931051.

220,000 വോള്‍ട്ട് ഏറ്റാല്‍ എന്തുസംഭവിക്കും ??ഒരു ഒഴിവു ദിവസത്തിലെ സുപ്രഭാതം
മാഷ് പതിവുപോലെ പൂമുഖത്തിരുന്ന് ചായകുടിച്ച് പത്രപാരായണത്തിലേര്‍പ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കയായിരുന്നു
അപ്പോള്‍ ....................
മുറ്റത്ത് ഒരു മുരടനക്കം കേട്ടു
നോക്കിയപ്പോ‍ള്‍............
മാഷിന്റെ ശിഷ്യനായ  കുസൃതിക്കുട്ടനും നാട്ടിലെ പ്രശസ്തനുമായ  ട്യുഷന്‍ മാസ്റ്ററും നില്‍ക്കുന്നു
മാഷ്   സ്നേഹവും ആദരവും കലര്‍ന്ന വികാരത്തോടെ ഇരുവരേയും പൂമുഖത്തിരിക്കുവാന്‍ ക്ഷണിച്ചു
ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ..............
എന്തിനാ വന്നത് എന്ന മട്ടില്‍ മാഷ് ഒരു ചോദ്യ ചിഹ്നം മുഖത്തുവരുത്തി ഇരുവരേയും നോക്കി
അപ്പോള്‍ ...........
കുസൃതിക്കുട്ടന്‍ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി
അതായത് ..............
" നീ അങ്ങനെയൊന്നും മുഖവുര ഉണ്ടാക്കി പറയേണ്ട " എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്യൂഷന്‍ മാഷ് തുടങ്ങി
വീണ്ടും മാഷിന്റെ മുഖത്ത് ചോദ്യചിഹ്നം
ട്യൂഷന്‍ മാഷ് തുടങ്ങി
"പോലീസ് മര്‍ദ്ദനം എന്നുവെച്ചാല്‍ എന്താണ് അര്‍ത്ഥം "
മാഷ് ഒന്നും മിണ്ടാതെ ചിരിച്ചു
"ഞാന്‍ ഫിസിക്സ് മാഷ് ആണ് . ഇത് മലയാളം മാഷിനോട് ചോദിച്ചാല്‍ ശരിയായ ഉത്തരം കിട്ടും
"അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞുമാറാതെ  ... അര്‍ഥം പറയൂ ""
ട്യൂഷന്‍ മാഷ് കോപാക്രാന്തനായി
മാഷ് സംയമനം പാലിച്ച് ഉത്തരം പറഞ്ഞു
"അതായത് പോലീസുകാര്‍ മര്‍ദ്ദിക്കുന്നതിനെ പോലീസ് മര്‍ദ്ദനം എന്നു പറയുന്നു "
ട്യൂഷന്‍ മാഷ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു
"എന്നാല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി മര്‍ദ്ദനമോ ??? "
മാഷ് വാ പോളിച്ചിരുന്നു
"ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാല്‍ എങ്ങന്യാ ഉത്തരം പറയാ ""
എന്നായി ഫിസിക്സ് മാഷ്
"അതന്ന്യാം ഞാന്‍ പറഞ്ഞേ , നിങ്ങള് മാഷന്മാര്‍ക്ക് ഉത്തരം പറയാന്‍ പറ്റാത്തത് എങ്ങന്യാ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉത്തരം എഴുതാന്‍ പറ്റുക ??? ""
വീണ്ടും ട്യൂഷന്‍ മാഷ് തുടര്‍ന്നു
"പോലീസ് മര്‍ദ്ദനമായാലും വിദ്യാര്‍ത്ഥിമര്‍ദ്ദനമായാലും മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവര്‍ സന്ദര്‍ഭവും സാഹചര്യവും വെച്ച് അര്‍ത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കോളും . അതുപോലെ

തന്നെയാ കുട്ടികളും "
ട്യൂഷന്‍ മാഷ് ഒന്നു നിര്‍ത്തിയതിനുശേഷം തുടര്‍ന്നു
" പണ്ട് സാഹിത്യവാരഫലത്തില്‍ ശ്രീ എം കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ അന്തര്‍ദേശീയം -  രാഷ്ട്രാന്തരം എന്നീവാക്കുകളെ ക്കുറിച്ച് വായനക്കാരനും ശ്രോതാവിനും ഉണ്ടാകുന്ന

തെറ്റിദ്ധാരണകളെക്കുറിച്ച് പലവട്ടം എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് . ഇത്തരത്തിലുള്ള പദാവലി ഉളവാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും സൂചിപ്പിച്ചീട്ടുണ്ട് ."
മാഷ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ എന്തിനാ പറയുന്നത് എന്ന മട്ടിലിരുന്നു
"ഫിസിക്സ് മാഷായ എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു വിവരവുമില്ല "
മാഷ് കുമ്പസരിച്ചു
ട്യൂഷന്‍ മാഷ് അത് വകവെക്കാതെ പറഞ്ഞു
" നിങ്ങള്‍ അറിയണം എന്നാലേ ഈ നാട് ചൊവ്വാവൂ "
ട്യൂഷന്‍ മാഷ് അലറുകയാണ്
"എന്നാല്‍ ഗാര്‍ഹിക പവര്‍വിതരണം , സിസ്റ്റം , നാട്ടിലെ പ്രസരണം എന്നൊക്കെ പറഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് മനസ്സിലാവുമോ ?? "
ഇപ്പോള്‍ ഫിസിക്സ് മാഷിന് ഗുട്ടന്‍സ് പിടി കിട്ടി
ഇനി എന്തുവാന്നാലും മിണ്ടില്ല എന്ന് മാഷ് ഉറപ്പിച്ചു
ട്യൂഷന്‍ മാഷ് വീണ്ടും തുടര്‍ന്നു
" ഞാന്‍ ഈ ചോദ്യം ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറിയിലെ ഫിസിക്സ് അദ്ധ്യാപകരോട് ചോദിച്ചു .. എന്നീട്ടോ ഉത്തരമില്ല . നാട്ടിലെ  മികച്ച ഡി ആര്‍ ജി മാരോട് ചോദിച്ചു .

അപ്പോള്‍ അങ്ങനെയുമാവാം ഇങ്ങനെയുമാവാം എന്ന് ഉത്തരം . കെ എസ് ഇ ബി യിലെ എഞ്ചിനീയറോടു ചോദിച്ചു . അദ്ദേഹം പുച്ഛിച്ചു ചിരിച്ചു ""
മാഷ് അതിപ്പോള്‍ എന്തു പറയാനാ എന്ന മട്ടില്‍ ഇരുന്നു
ട്യൂഷന്‍ മാഷ് തുടര്‍ന്നു
" നാട്ടിലെ ഒരു ഇലക് ട്രീഷ്യന്റെ കമന്റ് കേള്‍ക്കണോ .. സിങ്കിള്‍ ഫേസില്‍ രണ്ടു വയറും മൂന്നുവയറും ഉപയോഗിച്ച് ഉപകരണങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം അതുപോലെ

ത്രീഫേസില്‍ മൂന്നു വയറും നാലു വയറും ഉപയോഗിച്ച് മോട്ടോറും ഉപകരണങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം . അപ്പോഴോ .........""
"" നാട്ടിലെ ഇലക് ട്രീഷ്യന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ചൂടാവണ്ട "
മാഷ് കടുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു
" ഹേ സാറെ ..... ഇപ്പോള്‍ നാട്ടിലെ ഒരു ഇലക് ട്രീഷ്യന്‍ എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ എം ബി ബി എസ് . എം ഡി എടുത്ത ഡോക്ടറേക്കാളും ഡിമാന്‍ഡാ . അക്കാര്യം നിങ്ങള്‍

മാഷന്മാര്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളു ""
മാഷ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ തര്‍ക്കിക്കാന്‍ നിന്നില്ല
ട്യൂഷന്‍ മാഷ് വീണ്ടും കസര്‍ത്തു
" അതും തുടക്കത്തില്‍  തന്നെയല്ലെ ഈ ഗാര്‍ഹികവും സിസ്റ്റവും 220 കിലോ വോള്‍ട്ടുമൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് . അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുട്ടി ഷോക്കേറ്റപോലെയാവും .

ത്രീ പിന്‍ എന്നു പറഞൊരു ചിത്രമുണ്ട്  അതില്‍ എര്‍ത്ത് പിന്‍ ഏതെന്നാണ് കുട്ടികള്‍ ചോദിക്കുന്നത് ."
മാഷ് വീണ്ടും മിണ്ടാതിരുന്നു
"അടുത്തകൊല്ലമെങ്കിലും നിങ്ങള്‍ ഫിസിക്സ് മാഷന്മാര്‍ ഇതൊക്കെ .  ഈ ഭാഷാപ്രയോഗങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം . അല്ലെങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍

ട്യൂഷന്മാഷന്മാര്‍ക്ക പ്രശ്നം . അതോടെ അച്ചടി ഭാഷാ എന്നു പറയുന്നതുപോലെ പരീക്ഷാ ഭാഷാ  എന്നൊരു ഭാഷാ വിഭാഗം  ഉടലെടുക്കും  "
അപ്പോഴേക്കും മാഷിന്റെ ഭാര്യ അതിഥികള്‍ക്ക് ചായയുമായി എത്തി
ട്യൂഷന്‍ മാഷും കുസൃതിക്കുട്ടനും ചായകുടിച്ചു കഴിഞ്ഞശേഷം യാത്രപറഞ്ഞിറങ്ങി
അപ്പോള്‍ മാഷിന്റെ ഭാര്യ ബാങ്ക് ജീവനക്കായി ഒരു കമന്റ് പാസ്സാക്കി
" വെറുതെയല്ലെ , ഇപ്പോള്‍ ഇലക് ട്രിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയേഴ്‌സൊക്കെ ബാങ്ക് ജോലിക്കായി വരുന്നത് "
അപ്പോഴും ഫിസിക്സ് മാഷൊന്നും മിണ്ടിയില്ല

Revision

Physics summary prepared by James Sir   Physics-Summary

Memory Module Malayalam Medium - Memory Module

Memory Module English Medium -Memory-English

Physics Capsule Malayalam Medium - Physics-Capsule

Revision Sahayi by karipapra Sunil - Revision Sahayi

ജെയിംസ് സാര്‍....എന്റെ ബ്രോ.....!
ന്യൃ ജനറേഷന്‍ പിള്ളേര്‍ പരസ്പരം ബ്രോ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.
സഹോദരന്‍ (Brother)എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ്, ബ്രോഎന്നാണ് ഞാന്‍ കരുതുന്നത്..
പറഞ്ഞുവരുന്നത് എന്റെ ബ്രദറാണോ എന്ന പലരും പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും സംശയിക്കുന്ന എന്റെ ആത്മ മിത്രം
വടവുകോട് രാജര്‍ഷി സ്ക്കൂളിന്റെ അഭിമാനവും കേരളത്തിലെ ഫിസിക്സ് അദ്ധ്യാപകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് ആര്‍ ജി ശ്രീ  ജെയിംസ് സാറിനെ ക്കുറിച്ചാണ്...
അദ്ദേഹം ഈ വര്‍ഷം സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്ന് വിരമിക്കുകയാണ്.
ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലത്തിലധികമായി ഞങ്ങള്‍ സൂഹൃത്തുക്കളാണ്.
അധ്യാപകപരിശീലനം അപൂര്‍വ്വമായിരുന്ന പഴയകാലത്തുതന്നെ ഈ രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു ജയിംസ് സാര്‍.
എന്നാല്‍ പുതുക്കിയ പാഠ്യപദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ആദ്യപരിശീലനം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടില്‍ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ അധ്യാപകര്‍ക്ക് നല്‍കുമ്പോള്‍
പരിശീലകനായി ജയിംസ് സാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. (ഒരു പക്ഷേ എട്ടാം ക്ലാസ്സായതുകൊണ്ടാവാം....)
യാദൃശ്ചികമായി ആ വര്‍ഷമാണ് ഞാന്‍ ഈ രംഗത്തേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട വിഷ്ണു സാറിനൊപ്പം....
അതിനടുത്തവര്‍ഷം മുതല്‍ ഇപ്പോള്‍ വരെ പലപ്പോഴും ജയിംസാറിനൊപ്പം പല പരിശീലനക്കളരികളിലും പങ്കെടുക്കാന്‍ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി.
ജയിംസ് സാറിന്റെ കൂടെയൂള്ള പരിശീലനം നമുക്ക് ഒത്തിരി ഊര്‍ജം തരുന്നു......
പലപ്പോഴും കൂടെ നിന്ന് പങ്കെടുത്ത് അനുനാദം (Resonance) ഉണ്ടാക്കാന്‍ ഞാന്‍ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, സാറിന്റെ അതേ ഫ്രീക്വന്‍സിയില്‍ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്‍ പറ്റാറില്ല.
എങ്കിലും ചെറിയ ബീറ്റ്സെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഏതുകാര്യവും പരീക്ഷിച്ചു കണ്ടെത്തുക എന്നത് ജയിംസ് സാറിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അതിനായി എന്തു കഠിനപരിശ്രമവും ചെയ്യും.
പാമ്പാക്കുടയില്‍ നടന്ന പരിശീലനക്യാമ്പിലെ കയര്‍ വഴിയുള്ള പരീക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയ വീഴ്ച ഇപ്പോഴും ഓര്‍ക്കുന്നു.
ആശുപത്രിയിലെത്തി സ്കാന്‍ ചെയ്യുന്നതുവരെ ഞങ്ങളും പേടിച്ചു പോയി.
അദ്ധ്യാപകരുടെ ടീച്ചിംഗ് എയ്ഡ് നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ രണ്ടുതവണ ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ ചാമ്പ്യനായിരുന്നു ജയിംസ് സാര്‍.
ഞാന്‍ ആ സമയത്തെ ജില്ലാ സയന്‍സ് ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു എന്നത് എന്റെ സന്തോഷം ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നു.
2011 ല്‍ മൈസൂര്‍ RIE(NCERT)ല്‍ വച്ചു നടന്ന സയന്‍സ് റിസോഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സിനുള്ള ഐ ടി അധിഷ്ഠിത ശില്‍പശാലയില്‍ പങ്കെടുത്ത കേരളത്തിലെ ഫിസിക്സ് അധ്യാപകര്‍ ഞാനും ജയിംസ് സാറും, രാമദാസ് സാറുമായിരുന്നു. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഐ സി ടി പരിശീലനത്തേക്കാള്‍ എത്രയോ മുന്നിലാണ് കേരളം എന്ന് മനസ്സിലാക്കായത് അന്നാണ്.
ഫിസിക്സിലെ ഞങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു  പ്രസന്റേഷന്‍, ജയിംസ് സാറിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ രാംദാസ് സാര്‍ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോള്‍.
മറ്റു ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ പകച്ചുപോയി.
അതിനുശേഷം ഒരു സംസ്ഥാനവും അവിടെ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ധൈര്യം കാണിച്ചില്ല.
ഞാനും ജയിംസ് സാറും ഒരു മിച്ച് പലപരിപാടികളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിക്ടേഴ്സ് ചാനല്‍, ഇന്ത്യാവിഷന്‍ ചാനല്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ എസ് എസ് എല്‍ സി സ്പെഷ്യല്‍,
പിന്നെ QEPR -OSST, ഈ സമയത്താണ് പലരും സഹോദരനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇംപ്രവൈസ്ഡ് എക്സ് പെരിമെന്റ്സ് മത്സരമായി ആരംഭിച്ച വര്‍ഷങ്ങളില്‍ സംസ്ഥാനമേളകളില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നത്
ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സ്ക്കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായിരുന്നു.
പ്രത്യേകിച്ച്  ആദ്യമായി ആലുവയില്‍ സംസ്ഥാന ശാസ്ത്രമേള നടക്കുമ്പോള്‍

ഒത്തിരി നന്മയുടെ നിറകുടമാണ് ജയിംസ് സാര്‍, എല്ലാവരോടും എപ്പോഴും സ്നേഹത്തോടെ മാത്രം സംസാരിക്കും. മറ്റു വിഷയ അദ്ധ്യാപകരോട് എറ്റവും നല്ല സൂഹൃത്ബന്ധം     
നളനേക്കാള്‍ മികച്ച പാചക വിദഗ്ദ്ധന്‍. നാട്ടിലെയും സ്ക്കൂളിലെയും മാത്രമല്ല എവിടത്തെയും പാചകം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ധൈര്യമുള്ള കല്യാണരാമന്‍.....!
ജയിംസ് സാര്‍ റിട്ടയര്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ കുറവു വരുന്നത് കേരളത്തിലെ ഫിസിക്സ് അദ്ധ്യാപകരുടെ ഊര്‍ജത്തിലാണ്.
പക്ഷേ അത് തീരുന്നില്ല, കാരണം അത്രയും ഊര്‍ജം സാര്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്