എന്തുകൊണ്ട് ടംഗ്സ്ററണ്‍...?വൈദ്യുത ബള്‍ബിലെ ഫിലമെന്‍റ്  നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമാണ് ടംഗ്സ്ററണ്‍.
ഇതിന് വളരെയേറെ സവിശേഷതകളുണ്ട്. വളരെ ഉയര്‍ന്ന താപനിലയില്‍ 

മാത്രം ഉരുകുന്ന(3370 ഡിഗ്രി ) അതികഠിനമായ ലോഹമാണിത്.
ഉയര്‍ന്ന താപനിലയിലും വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാന്‍ ഇതിന് കഴിയും. വിവിധ ആക്യതിയില്‍ രൂപപ്പെടുത്താനും, നേര്‍ത്ത നൂല്‍ പോലെ വലിച്ചു നീട്ടാനും കഴിയുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത. 

ഉയര്‍ന്ന താപനിലയില്‍ പോലും ഉരുകാതെ തിളങ്ങികൊണ്ട് നില്‍ക്കാന്‍ ഈ  ലോഹത്തിന് കഴിയും.
ടെലിവിഷനിലെ ഇലക്ട്രോണ്‍ ഗണ്ണിന്റെ ഫിലമെന്‍റ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നതും ടംഗ്സ്ററണ്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ്.

No comments: