ഉപഗ്രഹം24 മണിക്കൂര്‍ കൊണ്ട് ഭൂമിയെ ഒരു പ്രാവശ്യം വലം വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഉപഗ്രഹം ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ.

* ഏത് തരം ഉപഗ്രഹം ആയിരിക്കും ഇത്?
* ഇതിന്റെ വിക്ഷേപണത്തിന് ഏത് തരം റോക്കറ്റായിരിക്കും          ഉപയോഗിക്കുക?
* വാര്‍ത്താവിനിമയത്തിന് ഈ ഉപഗ്രഹം ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുമോ?

No comments: