സംശയംകടല്‍ കാണാന്‍ എത്തിയതായിരുന്നു വിനീത. കടലില്‍ കുറച്ചകലെയായി ഒരാള്‍ വള്ളത്തിലിരുന്നു ചൂണ്ടയിടുന്നതുകാണാം. അകലെ നിന്നും വരുന്ന തിരമാലകളോടൊപ്പം എന്തുകൊണ്ട് വള്ളം കരയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. വിനീത ചിന്തിച്ചു.
വിനീതയുടെ സംശയത്തിന് മറുപടി പറയൂ.......

ചെകുത്താന്റെ വേല

  


    രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് മുമ്പ് സ്റ്റീഫന്‍ ഗ്രേ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ പൂന്തോട്ടത്തില്‍ വച്ചു നടത്തിയ ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാന്‍ വലിയൊരു പുരുഷാരം തടിച്ചുകൂടി. തന്റെ ഭൃത്യനായ ഒരു ബാലനെ ബലമുള്ള ഒരു കയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് തൂണില്‍ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മറ്റൊരു ഭൃത്യന്‍ വളരെ നേരിയ പിച്ചള കഷണങ്ങള്‍ ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്ത് ആ ബാലന്റെ മൂക്കിന് താഴെ പിടിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഗ്രേ, ഉരസി ചാര്‍ജ് ചെയ്ത ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് ആ ബാലന്റെ കാല്‍പാദത്തിനരികില്‍ കൊണ്ടു വന്നു. മറ്റേ ഭൃത്യന്റെ കൈയ്യിലെ പാത്രത്തിലിരുന്ന പിച്ചളത്തരികള്‍ തൂങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ബാലന്റെ  മൂക്കിലേക്ക് കയറുന്ന അത്ഭുത കാഴ്ച കണ്ട് "ഇത് ചെകുത്താന്റെ വേലയാണ്" എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനം ഭയന്നോടിയത്രേ........

ചില ഊര്‍ജ ചിന്തകള്‍.......


പ്രവൃത്തിചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഊര്‍ജം. ഭക്ഷണത്തില്‍ നിന്ന് നമുക്ക് ഊര്‍ജം ലഭിക്കുന്നു.
ഊര്‍ജത്തിന് വിവിധരൂപങ്ങളുണ്ട്.....
ഊര്‍ജത്തെ നിര്‍മ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല.....ഒരു രൂപത്തില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ മാത്രമേ കഴിയൂ...

ഒരാളെ പിടിച്ചെഴുന്നേല്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ നാം പ്രവൃത്തിചെയ്യുന്നു.....ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം എന്നത്
അയാള്‍ എഴുന്നേല്‍ക്കുക എന്നതാണ്....
അധികാരസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാള്‍ ആജ്ഞാപിച്ചാലും ഒരാള്‍ എഴുന്നേല്‍ക്കും....
എഴുന്നേല്‍ക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ രണ്ടുരീതിയില്‍ ഊര്‍ജം ചിലവഴിച്ചു.
- പിടിച്ചെഴുന്നേല്‍പ്പിക്കുന്നതും, ആജ്ഞാപിക്കുന്നതും.....
ഈ രണ്ടുപ്രവുത്തികളും ഊര്‍ജത്തിന്റെ രൂപങ്ങളാണോ....?
എങ്കില്‍ അവ തുല്യമാണോ...?
വ്യത്യസ്ത ആജ്ഞകള്‍ക്കനുസരിച്ച് (അധികാരത്തിനനുസരിച്ച്...)ഊര്‍ജത്തിന്റെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെടുമോ...?
ഭക്ഷണത്തിനുപകരം ഇങ്ങനെയുള്ള ഊര്‍ജം ഉപയോഗപ്പെടുത്താമോ...?

Scientific Day/Week/Event

No.  Date  Scientific Day/Week/Event 

1.  January 1st Week   National Road Safety Week
2.  January 1st Week     Indian Science Congress
3.  January 12       National Youth Day
4.  January 30    National Anti Leprosy Day
5.  February 28   National Science Day
6.  March 8     International Women’s Day
7.  March 16    Measles Vaccination Day
8.  March 23    World Meteorological Day
9.  April 7    World Health Day
10.  April 22    Earth Day
11.  May 1-7    Malaria Prevention Week
12.  May 11    Technology Day
13.  May 17    World Telecommunication Day
14.  May 31    World No-Tobacco Day
15.  June 5    World Environment Day
16.  June 26    International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking
17.  July 11    World Population Day
18.  August 1-7    World Breast-Feeding Week
19.  August 9     International Youth Day
20.  August 25 – September 8    National Eye Donation Fortnight
21.  September 1-7    National Nutrition Week
22.  September 8    International Literacy Day
23.  September 8    Eye Donation Day
24.  September 16    World Ozone Day
25.  October 1    International Day for the Elderly
26.  October 1    Voluntary Blood Donation Day
27.  October 1-7    Wildlife Week
28.  October, 1st Monday    World Habitat Day
29.  October, 1st Monday    Universal Children’s Day
30.  October, 2nd Wednesday    International Day for Natural Disaster Reduction
31.  October 9    World Post Day
32.  October 16    World Food Day
33.  October 24    United Nations Day
34.  October 24    World Development Information Day
35.  November 10    International Science Day
36.  Nov. 19 – Dec. 18    National Environment Month
37.  November    International Week of Science and Peace
38.  December 1    World AIDS Day
39.  December 2    World Computer Literacy Day
40.  December 2    National Pollution Prevention Day
41.  December 14    National Energy Conservation Day
42.  December 29    International Day for Biological Diversity
43.  December 27-31    National Children’s Science Congress