ഇന്ത്യയില്‍ പൂര്‍ണ്ണചന്ദ്രനെ കാണുന്ന സമയത്ത് അമേരിക്കയില്‍ ( യു എസ് എ ) പൂര്‍ണ്ണചന്ദ്രനെ കാണുവാന്‍ പറ്റുമോ ?


ഭൂമിയുടെ വിപരീത വശങ്ങളില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് 12 മണിക്കൂര്‍ മുന്‍പോ പിന്‍പോ ആണ് പൂര്‍ണ്ണചന്ദ്രനെ കാണുവാന്‍ കഴിയുക . അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങള്‍ അര്‍ദ്ധരാത്രിയില്‍ പൂര്‍ണ്ണചന്ദ്രനെ കാണുന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ . പ്രസ്തുത സമയത്ത് യു എസ് എ യില്‍ നട്ടുച്ചയായിരിക്കും . അതിനാല്‍ ഏകദേശം 12 മണിക്കൂര്‍ കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം മാത്രമേ യു എസ് എ യില്‍ അര്‍ദ്ധരാത്രിയാവുകയുള്ളു.അപ്പോള്‍ മാത്രമേ അവിടെ പൂര്‍ണ്ണചന്ദ്രനെ കാണുവാന്‍ കഴിയുകയുള്ളൂ

No comments: