സ്‌കൂള്‍ പ്രവേശനോത്സവഗാനം ക്ഷണിക്കുന്നു
സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ പ്രവേശനോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ ആലപിക്കുന്നതിനായി പ്രവേശനോത്സവ ഗാനം ക്ഷണിച്ചു. അധ്യാപകര്‍ക്കും, വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും, പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും രചനകള്‍ അയയ്ക്കാം. പ്രായപരിധിയില്ല. ഏറ്റവും നല്ല ഗാനത്തിന് സമ്മാനം നല്‍കും. രചനകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മേയ് 20. വിലാസം: സ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടര്‍  ‍, സര്‍വ്വ ശിക്ഷാഅഭിയാന്‍ , നന്ദാവനം, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണണ്‍ ‍- 0471 2320352. പി.എന്‍ .എക്‌സ്.1741/14

No comments: