ഒരുക്കം -2014-->
1.വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ രാസഫലം - വൈദ്യുതോര്‍ജം → രാസോര്‍ജം
 • വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം - ഒരു ദ്രാവകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുമ്പോള്‍ അത് ഘടകപദാര്‍ത്ഥങ്ങളായി വേര്‍തിരിയുന്ന പ്രക്രിയ.
 • വൈദ്യുതലേപനം - വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണപ്രക്രിയ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരു ലോഹം കൊണ്ട് പൂശുന്ന പ്രക്രിയ
 • ഫാരഡെയുടെ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണനിയമം - ഇലക്ട്രോലൈറ്റില്‍ കൂടി പ്രവഹിക്കുന്ന വൈദ്യുത ചാര്‍ജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡില്‍ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന ലോഹത്തിന്റെ മാസും വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു.
  m = സ്ഥിരാങ്കം x Q
 • ലോഹീയചാലനവും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെയുള്ള ചാലനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം -
  ലോഹങ്ങളില്‍ സ്വതന്ത്രഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹം
  ഇലക്ട്രോലൈറ്റില്‍ സ്വതന്ത്ര അയോണുകളുടെ പ്രവാഹം


  വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ താപഫലം -വൈദ്യുതോര്‍ജം → താപോര്‍ജം
  *ജൂള്‍ നിയമം - ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി ഒഴുകുമ്പോള്‍ അത് ചൂടുപിടിക്കുന്നു.
  താപം = കറന്റ് 2 X പ്രതിരോധം X സമയം H = I2Rt
  * വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങള്‍
  • വൈദ്യുത ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി, ഹീറ്റര്‍, തുടങ്ങിയ താപന ഉപകരണങ്ങള്‍
  • സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് - സെര്‍ക്കീട്ടല്‍ അമിതമായ വൈദ്യുതപ്രവാഹം ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ ദ്രവണാങ്കം കുറഞ്ഞ ഫ്യൂസ് വയര്‍ ഉരുകി പൊട്ടിപ്പോകുന്നു.
  * വൈദ്യുത പവര്‍
  ഒരു സെക്കന്റില്‍ ഒരു വൈദ്യുത ഉപകരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ്.
  പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് J/s അല്ലെങ്കില്‍ W (വാട്ട് ) ആണ്.
  സമവാക്യങ്ങള്‍ P = V x I P = I2R P = V2/R  വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ പ്രകാശഫലം - വൈദ്യുതോര്‍ജം → പ്രകാശോര്‍ജം
  *ഇന്‍കാന്‍ഡസെന്റ് ലാമ്പുകള്‍ - ഫിലമെന്റ് ചുട്ടുപഴുത്ത് പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവ
  *ഡിസ്ചാര്‍ജ് ലാമ്പുകള്‍ - ഒരു ഗ്ലാസ്സ്ട്യൂബില്‍ കുറഞ്ഞമര്‍ദ്ദത്തിലുള്ള വാതകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുമ്പോള്‍ പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവ. ഇന്‍കാന്‍ഡസെന്റ് ലാമ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞപവര്‍ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
  • ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പുകള്‍ -ഡിസ്ചാര്‍ജ് ലാമ്പിന്റെ ഗ്ലാസ്സിനുള്ളില്‍ ഫ്ലൂറസെന്റ് പദാര്‍ത്ഥം പൂശിയിരിക്കും മെര്‍ക്കുറി ബാഷ്പത്തിലൂടെ വൈദ്യുതഡിസ്ചാര്‍ജ് ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ അള്‍ട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങള്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുകയും ഫ്ലൂറസെന്റ് പദാര്‍ത്ഥം അവ ആഗിരണം ചെയ്ത് ദൃശ്യപ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
  • CFL- ഒതുക്കമുള്ള ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പുകള്‍. പ്രത്യേക ഇലക്ട്രോണിക് സെര്‍ക്കീട്ടുകളുടെ സഹായത്താല്‍ ഉയര്‍ന്ന ആവൃത്തിയിലുള്ള വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കി മെര്‍ക്കുറി ബാഷ്പത്തിലൂടെ ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്നു.
  L E D (ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ) - വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോള്‍ പ്രകാശിക്കുന്ന ഡയോഡ്. പ്രകാശിക ഉപകരണങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും പവര്‍ കുറഞ്ഞത്
പ്രവര്‍ത്തനം 1
ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക. Cu SO4 ലായനിയിലൂടെ രണ്ട് കാര്‍ബണ്‍ ദണ്ഡുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്നു.


 1. X,Y എന്നീ ഇലക്ട്രോഡുകളില്‍ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ്, നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്നിവ ഏതെന്നു കണ്ടെത്തിരേഖപ്പെടുത്തുക
 2. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഏതാണ്? അതിന്റെ നിറം എന്താണ്?
 3. വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോള്‍ ചാലകകമ്പികളിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് ഏത് കണങ്ങ ളായിരിക്കും? ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് ഏത് കണങ്ങളായിരിക്കും?
 4. കുറെസമയം വൈദ്യുതിപ്രവഹിച്ചശേഷം ഇലക്ട്രോഡുകളിലും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലും എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് നിരീക്ഷിക്കുക.
 5. ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കുള്ള കാരണങ്ങള്‍ എഴുതുക.
 6. ഈ സജ്ജീകരണത്തില്‍ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി ഒരു സ്റ്റീല്‍ കപ്പില്‍ ചെമ്പ് പൂശുന്നതിനാവശ്യമായ സജ്ജീകരണം ചിത്രീകരിക്കുക.
 7. താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ ഓരോന്നിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്, പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ്, നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക.
  a). ചെമ്പുവളയത്തില്‍ സ്വര്‍ണ്ണം പൂശുന്നതിന്
  b). സ്റ്റീല്‍ സ്പൂണില്‍ വെള്ളി പൂശുന്നതിന്
  c). ഒരു ഇരുമ്പാണിയില്‍ ക്രോമിയം പൂശുന്നതിന്.
 8. വൈദ്യതലേപന പ്രക്രിയ കൂടുതല്‍ വേഗത്തില്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കാന്‍ ഒരു മാര്‍ഗ്ഗം നിര്‍ദ്ദേശിക്കുക.
 9. വൈദ്യുതലേപനം നടത്തുമ്പോള്‍ വൈദ്യുത ചാര്‍ജ്ജ് 5മടങ്ങായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചാല്‍ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡില്‍ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന ലോഹത്തിന്റെ മാസിന് എന്തു വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഉത്തരം കണ്ടെത്താന്‍ നിങ്ങളുപയോഗിച്ച സമവക്യം എഴുതുക.
 10. വൈദ്യുത ലേപനത്തിന് AC വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുമോ? എന്തു കൊണ്ട്?

പ്രവര്‍ത്തനം 2
സെര്‍ക്കീട്ട് ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക.

 1. സ്വിച്ച് S ഓണ്‍ ചെയ്താല്‍ R എന്ന പ്രതിരോധകത്തില്‍ നടക്കുന്ന ഊര്‍ജമാറ്റം എഴുതുക.
 2. ഈ സെര്‍ക്കീട്ടിലൂടെ 5മിനിറ്റ് നേരം വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ചാല്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കുക.
 3. ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ പവര്‍ എത്രയായിരിക്കും?
 4. സ്രോതസ്സിന്റെ വോള്‍ട്ടത 10V ആയി കുറച്ചാല്‍ 1 സെക്കന്റില്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് എത്ര? ഇപ്പോള്‍ പവറില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം കണക്കാക്കുക.
 5. വൈദ്യുത താപന ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രധാന ഭാഗം ഏതാണ്? ഇത് നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാര്‍ത്ഥം ഏത്?
 6. സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിന്റെ ധര്‍മ്മമെന്ത്?
 7. സെര്‍ക്കീട്ടില്‍ അമിതമായ വൈദ്യുതപ്രവാഹം ഉണ്ടാകാന്‍ ഇടയാക്കുന്ന രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങള്‍ എഴുതുക.
 8. ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിന്റെയും ഫ്യൂസ് വയറിന്റെയും ദ്രവണാങ്കങ്ങള്‍ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
 9. 240V ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന 40W ബള്‍ബ്, 60W ബള്‍ബ് എന്നിവയുടെ ഓരോന്നിന്റെയും ഫിലമെന്റുകളുടെ പ്രതിരോധം കണ്ടെത്തി താരതമ്യം ചെയ്യുക.
 10. 100W ബള്‍ബ് 1 സെക്കന്റില്‍ എത്ര ജൂള്‍ ഊര്‍ജം ഉല്‍പാദിപ്പിക്കും?

പ്രവര്‍ത്തനം 3
 1. ഇന്‍കാന്‍ഡസെന്റ് ലാമ്പില്‍ നടക്കുന്ന ഊര്‍ജമാറ്റം എഴുതുക.
 2. ഇന്‍കാന്‍ഡസെന്റ് ലാമ്പിലെ പ്രധാനഭാഗം ഏതാണ്? ഇത് നിര്‍മ്മിക്കാനുപയോഗിച്ച പദാര്‍ത്ഥം ഏത്?
 3. വൈദ്യുതബള്‍ബില്‍ ഫിലമെന്റായി ടങ്സ്റ്റണ്‍ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങള്‍ എഴുതുക.
 4. റെസിസ്റ്റന്‍സ്, റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും വ്യത്യാസവും വ്യക്തമാക്കുക. യൂണിറ്റുകള്‍ എഴുതുക.
 5. ബള്‍ബിനുള്ളിലെ വായു പൂര്‍ണ്ണമായും നീക്കി കുറഞ്ഞഅളവില്‍ അലസവാതകങ്ങള്‍ നിറക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്ത്?
 6. ഡിസ്ചാര്‍ജ് ലാമ്പില്‍ പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങിനെയാണ്?
 7. വിവിധ ഡിസ്ചാര്‍ജ് ലാമ്പുകളില്‍ വ്യത്യസ്തമായ വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയുന്നത് എങ്ങിനെ?
 8. ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പുകളില്‍ ഗ്ലാസ്സ്ട്യൂബിനുള്ളില്‍ ഫ്ലൂറസെന്റ് പദാര്‍ത്ഥം പൂശിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്?
 9. ഊര്‍ജനഷ്ടം ഏറ്റവും കുറവുള്ള വൈദ്യുത പ്രകാശിക ഉപകരണം ഏതാണ്?
 10. ഇന്‍കാന്‍ഡസെന്റ് ലാമ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പുകളുടെ മേന്‍മകള്‍ എന്തെല്ലാം?
 11. ഉപയോഗ ശൂന്യമായ ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?

മാതൃകാചോദ്യങ്ങള്‍
 1. ഉചിതമായി പൂരിപ്പിക്കുക (1 Score)
  ബള്‍ബിലെ ഫിലമെന്റ് : ടങ്സ്റ്റണ്‍
  ഹീറ്റിംഗ് കോയില്‍ : a)….....................
  ഫ്യൂസ് വയര്‍ : b)......................
 2. താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളില്‍ ശരിയായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തി എഴുതുക.
  a). എല്ലാ ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പുകളും ഡിസ്ചാര്‍ജ് ലാമ്പുകളാണ്.
  b). എല്ലാ ഡിസ്ചാര്‍ജ് ലാമ്പുകളും ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പുകളാണ്.
  c). LED ഒരു ഡിസ്ചാര്‍ജ് ലാമ്പാണ്. (1 Score)
 3. സെര്‍ക്കീട്ട് ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക.

a). സെര്‍ക്കീട്ടില്‍ R1, R2 എന്നീ പ്രതിരോധകങ്ങള്‍ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് ? (1 Score)
b). R1, R2 എന്നിവയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറന്റ് തുല്യമായിരിക്കുമോ? ഇവയുടെ അളവ് കണക്കാക്കുക. (2 Score)
c). R1, R2 എന്നിവയില്‍ ഓരോന്നിലും 1 സെക്കന്റില്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കി അവ താരതമ്യം ചെയ്യുക. (2 Score)
 1. അമിതമായ വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തില്‍ നിന്ന് ഒരു സെര്‍ക്കീട്ടിനെ സംരക്ഷിക്കു ന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണല്ലോ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ്.
  a).വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഏത് ഫലമാണ് ഇതില്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി യിരിക്കുന്നത് ? (1 Score)
  b). അമിതമായ വൈദ്യുതപ്രവാഹം ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം?
(1 Score)
c). അമിതമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തില്‍ നിന്ന് സുരക്ഷാഫ്യൂസ് സെര്‍ക്കീട്ടിന് സംരക്ഷണം നല്‍കുന്നത് എങ്ങിനെ? (2 Score)
 1. 250V ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു ഹീറ്ററിന്റെ പവര്‍ 1000W ആണ്.
  a). ഈ സെര്‍ക്കീട്ടിലെ കറണ്ട് എത്രയാണ്? (1 Score)
  b). 100V ല്‍ ഇതേ ഹീറ്റര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണെങ്കില്‍, അപ്പോള്‍ അതിന്റെ പവര്‍ എത്രയായിരിക്കും? (2 Score)
 2. r = AR/l
  a). ഈ സമവാക്യത്തില്‍ r, R എന്നിവ ഓരോന്നും ഏതളവുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
(1 Score)
b). ഒരു ചാലകത്തിന്റെ നീളം വര്‍ദ്ധിക്കുമ്പോള്‍ ഈ അളവുകളില്‍ എന്തു വ്യത്യാസമാണ് അനുഭവപ്പെടുക. (2 Score)
c). ഇവയുടെ ഓരോന്നിന്റെയും യൂണിറ്റുകള്‍ എഴുതുക. (1 Score)
No comments: