ഇലക്ട്രോണിക്സ് റിവിഷനും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ചോദ്യപേപ്പറും


നമ്മുടെ SSLC റിവിഷന്‍ പോസ്റ്റുകള്‍ ഊര്‍ജസ്വലമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടു വ്യക്തികളുടെയും വിഭവങ്ങള്‍  ഒരുമിച്ചാണ് ഇത്തവണ വിളമ്പുന്നത്........
ശ്രീ. അരുണ്‍ബാബു മുതുവറയുടെ ആറാം പാഠം ഇലക്ട്രോണിക്സ് റിവിഷനും
ശ്രീ. നൗഷാദ് പരപ്പനങ്ങാടിയുടെ രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പറുകളും.
എല്ലാ സുമനസ്സുകളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Physics -English Medium Question Paper-1 

Physics- English Medium Question Paper -2
 
Electronics- Mal Med 

Electronics -Eng Med

2 comments:

Arunbabu said...

Thank you for posting English Medium questions.
Best wishes to Noushad sir

shiju valakom said...

thankyou thank you very much noushad sir