ആഗസ്റ്റ് 20 ലെ ക്ലസ്റ്ററിലെഅസൈന്മെന്റിന് ഉത്തരം കാണാൻ 
ഈ വിഡിയോ കാണൂ


നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ??!!


ചാവക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ സെന്റ് ജോസെഫ്സ് ഹൈസ്കൂൾ പങ്ങാരപ്പിള്ളിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ തയ്യാറാക്കിയ പഠനോപ കരണങ്ങളുമായി പഠന പ്രവർത്തനത്തിൽ

4 comments:

CK Biju Paravur said...

ബാബു ജോണ്‍ മാഷ്,
വളരെ നല്ല വീഡിയോകള്‍.....
യഥാര്‍ത്ഥ അധ്യാപകശാക്തീകരണം തുടരുക...
എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും.....

GUBBOOOS.....!!!
പോലെ തന്നെ...!

pyarilal said...

Very good!

ict4tamil said...
This comment has been removed by the author.
ict4tamil said...

Sir please use bridge rectifier with filter circuit and see the output.