സംസ്ഥാന സ്കൂള്‍ ശാസ്ത്രമേള സുവനീറിലേക്ക് ലേഖനങ്ങള്‍ ക്ഷണിച്ചു

ജനുവരി എട്ട് മുതല്‍ 12 വരെ പാലക്കാട്ട് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂള്‍ ശാസ്ത്രമേളയോടനുബന്ധിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സുവനീറില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന് ഹൈസ്ക്കൂള്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നും ലേഖനങ്ങള്‍ ക്ഷണിച്ചു. ശാസ്ത്ര, സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര, ഗണിതശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങള്‍/നൂതന പ്രവണതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മൂന്ന് പേജില്‍ കവിയാത്ത ലേഖനം, ഹെഡ്മാസ്റര്‍/പ്രിന്‍സിപ്പാളിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രത്തോടെ ഫോട്ടോസഹിതം ജനുവരി 20 നകം ലഭിക്കത്തക്കവിധം കെ.കേശവനുണ്ണി, കണ്‍വീനര്‍ - സുവനീര്‍ കമ്മിറ്റി, കേരള സ്കൂള്‍ ശാസ്ത്രോത്സവം - 2011-12, കെ.എച്ച്.എസ്. മൂത്താന്തറ, പാലക്കാട് (പി.ഒ.) എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയയ്ക്കണം. ഏറ്റവും നല്ല ലേഖനങ്ങള്‍ക്ക് പുരസ്കാരം ഉണ്ടാവും.

No comments: