ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപാത


എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപാത ദീര്‍ഘവൃത്താകൃതിയിലായിരിക്കുന്നത്....?

2 comments:

കൂതറHashimܓ said...

കുറേ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാലോ
ദീര്‍ഘ യാത്ര നമുക്ക് ഇഷമല്ലേ... അത് പോലെ
അവരും അര്‍മാദിക്കട്ടെ മാഷെ
(ചുമ്മാ.. സത്യം)

dharmasuyam said...

സാര്‍
ഗ്രഹങ്ങള്‍ ഇലക്ട്രോണുകളെപ്പോലെ കേന്ദ്രത്തിനു ചുറ്റും എല്ലാ തലത്തിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കതെ ഏതാണ്ട് ഒരേ തലത്തില്‍ക്കൂടി മാത്രം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കാരണമെന്ത്?