ചെകുത്താന്റെ വേല

  


    രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് മുമ്പ് സ്റ്റീഫന്‍ ഗ്രേ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ പൂന്തോട്ടത്തില്‍ വച്ചു നടത്തിയ ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാന്‍ വലിയൊരു പുരുഷാരം തടിച്ചുകൂടി. തന്റെ ഭൃത്യനായ ഒരു ബാലനെ ബലമുള്ള ഒരു കയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് തൂണില്‍ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മറ്റൊരു ഭൃത്യന്‍ വളരെ നേരിയ പിച്ചള കഷണങ്ങള്‍ ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്ത് ആ ബാലന്റെ മൂക്കിന് താഴെ പിടിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഗ്രേ, ഉരസി ചാര്‍ജ് ചെയ്ത ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് ആ ബാലന്റെ കാല്‍പാദത്തിനരികില്‍ കൊണ്ടു വന്നു. മറ്റേ ഭൃത്യന്റെ കൈയ്യിലെ പാത്രത്തിലിരുന്ന പിച്ചളത്തരികള്‍ തൂങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ബാലന്റെ  മൂക്കിലേക്ക് കയറുന്ന അത്ഭുത കാഴ്ച കണ്ട് "ഇത് ചെകുത്താന്റെ വേലയാണ്" എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനം ഭയന്നോടിയത്രേ........

No comments: