കരിപ്പാറ സുനില്‍ സാറിന്റെ sslc റിവിഷന്‍ സഹായി-2013നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ടീമംഗമായ ശ്രീ. കരിപ്പാറ സുനില്‍ സാര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ബ്ലോഗില്‍ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന 
SSLC ഫിസിക്സ് റിവിഷന്‍ സഹായി-2013  .
എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്..........2 comments:

CK Biju Paravur said...

സുനില്‍ മാഷേ,
വളരെ വളരെ മികച്ചത്.....

Arunbabu said...

റിവിഷന്‍ സഹായി വളരെ മികച്ചത്. നന്ദി സുനില്‍ സാര്‍