അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും......

എട്ടാംക്ലാസ്സിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകത്തെ ആസ് പദമാക്കിയുള്ള ഐ സി ടി പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍.......
 താഴെയുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്കു്ചെയ്ത്, എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുക.....

 യൂണിറ്റുകളും അളവുകളും.....


തയ്യാറാക്കിയത്.....
ശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്
TSNMHS കുണ്ടൂര്‍ക്കുന്ന്
ചെര്‍പ്പുളശ്ശേരി(Sb.Dist)
മണ്ണാര്‍ക്കാട് (Ed.Dist)
പാലക്കാട്
9447940783
9497354907

3 comments:

ghss pallickal said...

good work.....congratulations.....

maloth kasba said...

we can t open this sir how we will exract this file?

CK Biju Paravur said...

click in the link and download the file.
The file will be in the 'Downloads' folder.
Double click the zip file and extract it.
By double clicking the extracted file (ഊര്‍ജ്ജതന്ത്രം_8.01.gambas)
we can run it.